יום רביעי, 27 באפריל 2011

מחוז תל אביב -בית ספר "הלל"

מחוז מרכז- בית ספר "גבע"

מחוז תל אביב- בית ספר "הלל"

מחוז תל אביב- בית ספר "שאול אביגור"

מחוז תל אביב- בית ספר "שאול אביגור"

יום רביעי, 20 באפריל 2011

מחוז מרכז- בית ספר "בני עטרות"

מחוז תל אביב- בית ספר "גבעולים"

מחוז מרכז-בית ספר "בני עטרות"

מחוז תל אביב- בית ספר "גבעולים"

מחוז תל אביב - בית ספר "אושא"

מחוז תל אביב- בית ספר "אושא"