יום רביעי, 20 באפריל 2011

מחוז מרכז- בית ספר "בני עטרות"

מחוז תל אביב- בית ספר "גבעולים"

מחוז מרכז-בית ספר "בני עטרות"

מחוז תל אביב- בית ספר "גבעולים"

מחוז תל אביב - בית ספר "אושא"

מחוז תל אביב- בית ספר "אושא"