יום שבת, 14 במאי 2011

מחוז צפון - בית חינוך "דקלים"

מחוז צפון - בית חינוך "דקלים"

מחוז דרום - בית הספר "בארי"

מחוז דרום - בית הספר "בארי"

מחוז דרום - בית ספר "היובל"

מחוז דרום - בית ספר "היובל"

מחוז דרום - בית ספר "אשכול"